Хэрэглэгч нэвтрэх

Нууц үгээ мартсан?

Шинээр бүртгүүлэх!

Үйлчилгээний нөхцөл татах

Би үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрч байнаҮйлчилгээний нөхцөл
Хэрэглэгч нь KoK.mn- ийн бүртгэлийн хуудсанд өөрийн тухай үнэн зөв мэдээллийг оруулж өгөх үүрэгтэй. Хэрэглэгчийн оруулсан хувийн мэдээлэл шаардлага хангахгүй худал мэдээлэл байвал тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг KoK.mn устгах эрхтэй. Сайтад бүртгэлтэй болсноор : - Сайтаас файл татах онлайн данс нээх боломжтой болно. - Файл байршуулан борлуулах боломжтой болно. Файл байршуулах : Хэрэглэгч нь : өөрийн бүтээсэн файлаа сайтад нийтэлж бусдад борлуулах эрхтэй. Өөрийн байршуулсан файлтай холбоотой бүхий л хариуцлагыг хүлээнэ. Орлого хуваарилах : Тухайн файлын нэг таталтнаас үнийн дүнгийн 20%-ийг дансандаа хуримтлуулна. Хуримтлуулсан мөнгөн дүн 5000 – дээш болсон тохиолдолд сайтад хүсэлт гаргаснаар мөнгөө бэлнээр авах боломжтой болно. Файлын таталтыг хянах хяналтын хэсгээс өөрийн файлын таталттай холбоотой мэдээллийг харах боломжтой. KoK.mn сайт нь : Файлтай холбоотой санал гомдол гарсан тохиолдолд тухайн файлыг устгах эрхтэй

+(976) 8002-5060     09-20 цаг
koklikeshare@gmail.com санал, хүсэлт

Бид Монгол улсынхаа цахим мэдээллийн санг баяжуулах, түүний чанар, хүртээмжтэй байдлыг дээшлүүлэх замаар Мэдлэгийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулахаар 11 дэх жилдээ ажиллаж байна. Эрхэм хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье! Манай сайтын энэ хэсэгт мессеж ЗАР оруулах боломжтой бөгөөд та хүссэн зарлал, мэдээгээ ZAR гэж бичээд 100 тэмдэгтэнд багтаан үргэлжлүүлэн бичиж 152153 дугаарт илгээнэ үү. Амжилт хүсье!!! Жич: Одоогоор зөвхөн Мобиком, Юнителийн дугаараасс зар авч байна.

Концессын гэрээний загвар 36 хуудастай.

kok.mn
Үнэ          50000 төг
Хэл          Монгол
Үзсэн       700
Хэмжээ    101.89 KB
Нийтлэгч Баяржаргал
Ангилал   Гэрээ
Бичигдсэн он   2022
Огноо      2023-01-10
Qpay-ээр төлж
Файлын хэсгээс


Файлын агуулга
 КОНЦЕССЫН ЗАГВАР ГЭРЭЭ
 Энэхүү гэрээг Монгол улсын Концессын тухай хууль, [Улсын Их хурал, эсхүл орон нутгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийн аль тохирохыг оруулах]-ын [Огноог оруулах]-ний өдрийн [тогтоол шийдвэрийн дугаарыг оруулах]-ыг үндэслэн.
НЭГ ТАЛААС
 Монгол Улсын Засгийн газрын [  ]  оны [  ] сарын [  ]  -ны [  ]  тоот тогтоолоор энэхүү гэрээг байгуулах эрхийг [ Эрх бүхий этгээдийн нэрийг бичнэ ] олгосноор түүнийг төлөөлж [  ] (цаашид Эрх бүхий этгээд гэх) 
НӨГӨӨ ТАЛААС
[Концесс эзэмшигчийн нэрийг оруулах] (Цаашид Концесс эзэмшигч гэх) хооронд [гэрээ байгуулах огноог оруулах]-ний өдөр энэхүү Концессын гэрээг байгуулав. 
Нийтлэг Үндэслэл
	Энэхүү гэрээний зорилго нь концессыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх бүхий этгээд болон зохицуулах байгууллагын эрх үүрэг, концесс эзэмшигчийн гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний нөхцөл, хамрах хүрээ, эдлэх онцгой эрхийн хэмжээ, төслийг санхүүжүүлэгчийн эрх үүрэг, концессын гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нөхцөл, хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүгнэх, дуусгавар болгох, цуцлах, төрийн болон орон нутгийн өмчид шилжүүлэх, маргаан хянан шийдвэрлэхэд талуудын хүлээх эрх, үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Талууд энэхүү гэрээгээр тодорхойлогдсон эрх үүрэг, хариуцлагыг заавал биелүүлэх үүрэг хүлээж, дараахь нөхцөлтэйгээр харилцан тохиролцов.
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
1.1 Энэхүү гэрээнд талууд гарын үсэг зурснаар гэрээ байгуулагдсанд тооцох ба урьдчилсан нөхцөл бүрэн хангагдсан өдрөөс эхлэн гэрээ хүчин төгөлдөр болно.
1.2 Концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэхэд зориулан олгосон газар концесс эзэмшигч өөрийн болон өөрийн боломжоор олж авсан хөрөнгөөр барьж, ашиглалтад оруулах [аль тохирохыг бичих] түүний бүрдэл хэсэг, дагалдах байгууламж, [тэдгээрийн өмчлөх эрх,] концессын зүйлийг эзэмших, ашиглах явцад үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, түүнийг худалдан борлуулсны орлого, дагалдах байгууламжийг бусдад ашиглуулсанаас олсон орлого, ашиг, үр шим, оюуны өмч концессын зүйлийг зориулалтын дагуу ашигласны үр дүнд олж авсан биет хөдлөх, үл хөдлөх эд хөрөнгө, тэдгээрийн эрх, [аль тохирохыг бичих]-ийн зураг төсөл, технологи, ашиглалтын зааварчилгаа, ноу хау нь концессын зүйл байна.
1.3 Энэ Гэрээний дагуу хэрэгжүүлэх концесс нь Концессын тухай Монгол улсын хууль, [Концессын зүйлийн жагсаалт батлах эрх бүхий байгууллагын нэрийг бмичнэ] [ ] оны [ ] дугаар сарын [ ]-ний өдрийн [ ] дугаар тогтоолд зааснаар [Концессын төрлийг оруулах] концессын төрөлд хамаарна. 
1.4 Концессын гэрээний хугацаа нийт [ ] жил байна. [Концессын гэрээ хэзээ хүчин төгөлдөр болох, урьдчилсан нөхцөлийг биелүүлэх хугацаа, барилгын ажлын үргэлжлэх хугацаа орох эсэхийг дэлгэрэнгүй тусгаж өгөх]
1.5 [Концесс эзэмшигчийн гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний нөхцөл, хамрах хүрээ хязгаар, концесс эзэмшигчийн эдлэх онцгой эрхийн хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй тусгаж өгөх]
1.6 [Концессын гэрээний зүйлийг ашиглуулсны болон үйлчилгээ үзүүлсний төлөө концесс эзэмшигчийн төлбөр авах эрх, үнэ төлбөр тогтоох, өөрчлөх аргачлал, түүнд хяналт тавих арга хэлбэрийг тодорхойлох]
1.7 [Концесс эзэмшигчийн гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний төлөө эрх бүхий этгээд төлбөр төлөхөөр бол түүний хэмжээ]
1.8 [Төрөөс концессын гэрээг хэрэгжүүлэхэд үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг, төсвийн хөрөнгө болон дэмжлэгийг авах эсэхийг оруулах]
1.9 [газар, түүний хэвлийг эзэмших, ашиглахтай холбоотойгоор талуудын хүлээх эрх, үүрэгийн талаар оруулах]
1.10 [гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний тасралтгүй байдал, чанарын шаардлагыг хангах, гэрээнд заасан шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээг өөрчлөх концесс эзэмшигчийн эрх, үүргийг заах]
1.11 [үйлчилгээг нэг ангиллын бүх үйлчлүүлэгчид ижил нөхцөлөөр үзүүлэх концесс эзэмшигчийн  үүргийг тодорхойлох]
1.12 Энэхүү гэрээний 1-р хавсралт болох Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл нь (цаашид ТЭЗҮ гэх) Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу [ Концессын зүйлийн нэр ] –ийг барих, ашиглах зэрэг төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж боловсруулсан техникийн нөхцөл, эдийн засгийн иж бүрэн тооцоо, төлөвлөлт судалгааг агуулсан үндсэн баримт бичиг болно.
1.13 Концесс эзэмшигч нь Эрх бүхий этгээдийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү гэрээгээр хүлээсэн эрх үүргээ гуравдагч этгээдэд аливаа хэлбэрээр шилжүүлэх болон дараахь гэрээ хэлцэл хийхийг хориглоно. Үүнд:
	1.13.1 Концессын зүйлийг бусдад барьцаалах, баталгаа гаргах, өр зээл тавих;
1.13.2 Концесс эзэмшигчийн дүрэм, үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр зэрэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
1.13.3 Хяналтын багцаа алдах хэмжээнд өөрчлөн зохион байгуулагдах замаар эрх, үүргээ шилжүүлэх, хяналтын багцаа худалдах, барьцаалах, концессын зүйлийг удирдах, эзэмших эрх, үүргийг нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд болон гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх;
1.13.4 Хувьцаат компани болох, хувьцаагаа нээлттэй зах зээлд худалдах, үнэт цаас гаргах, арилжаалах;
1.13.5 Төслийн хөрөнгө оруулагч болон төслийн гүйцэтгэгчийг өөрчлөх, гуравдагч болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй их хэмжээний, сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцэл байгуулах;
1.13.6 Концесс эзэмшигч Зээлийн гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүй, эсхүл гүйцэтгэхгүй байж болзошгүй байдал үүссэнээс бусад тохиолдолд дахин санхүүжүүлэлт авах;
1.13.7 Хуваарийн дагуу гүйцэтгэх ажлыг ямарваа нэгэн шалтгаанаар тасалдуулах, гэрээт бус өөр этгээдээр гүйцэтгүүлэх;
1.13.8 Концесс эзэмшигч нь газрыг зөвхөн энэхүү Концессын гэрээгээр зөвшөөрөгдсөн төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор эсхүл Эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрсөнөөс өөр зорилгоор эзэмших, ашиглах; [аль тохирохыг сонгох].
1.13.9 Концесс эзэмшигч нь аливаа нэмэлт гэрээ эсхүл Эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлийг шаардах бусад гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх.
1.14 Зөвхөн дор дурдсан тохиолдолд концесс эзэмшигч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн эрх,  үүргийг гуравдагч этгээдэд болон концесс олгогчийн мэдэлд шилжүүлнэ:
1.14.1 Аль нэг талын санаачилгаар, эсхүл гэрээний үүрэг зөрчигдсөнөөс концессын гэрээ цуцлагдаж, концесс олгогч өөр концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан тохиолдолд шинэ концесс эзэмшигчид;
1.14.2 Концессын тухай Монгол улсын хуулийн 32.3 дугаар зүйлд заасан нөхцөл байдлын улмаас концесс олгогч өөртөө түр шилжүүлэн авахад;
1.14.3 [эрх бүхий этгээдээс концессын зүйлийг түр шилжүүлэн авах нөхцөл байдлыг тодорхойлох];
1.14.4 [концесс эзэмшигчийг өөрчлөх нөхцөлийг тодорхойлох].
1.5   Доорх урьдчилсан нөхцлийг концесс эзэмшигч энэхүү Концессын гэрээнд талууд гарын үсэг зурсанаас хойш [... сарын хугацаанд] биелүүлсэнээр гэрээ хэрэгжих урьдчилсан нөхцөл хангагдсанд тооцогдож энэхүү гэрээ нь хүчин төгөлдөр болно. 
[Төслийн онцлогоос шалтгаалан дараагийн хэсгээс аль холбогдолтойг эхсүл бусад  нөхцөлийг агуулсан байна. Үүнд: ]
 	 1.5.1 Эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрсөн нөхцөлийн дагуу концесс эзэмшигч болон барилгын ажил гүйцэтгэгчийн барилгын ажил гүйцэтгэгч хооронд барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан байх;
	1.5.2 Эрх бүхий этгээдийн баталсан маягтын дагуу концесс эзэмшигч болон ашиглалтын явцад засвар үйлчилгээ үзүүлэгч талуудын хооронд ашиглалт, засвар үйлчилгээний гэрээ байгуулсан байх;
	1.5.3 Талууд энэхүү гэрээний хавсралтад заасан Эрх бүхий этгээдэд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц хэлбэрээр бусад нэмэлт гэрээнүүдийг байгуулсан байх;
	1.5.4 Концесс эзэмшигчийн удирдлагын болон бүтэц зохион байгуулалтын талаарх хангалттай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрх бүхий этгээдэд ирүүлсэн байх;
	1.5.6 Түншлэл нь Монгол улсад хуулийн этгээдийг байгуулах болон хуулийн этгээдэд тавих шаардлагыг тодорхойлох;
	1.5.7 Концесс эзэмшигчийн зүгээс ашиглалт, засвар үйлчилгээний баталгааг ирүүлэх;
	1.5.8 Санхүүгийн эцэслэлтийг гүйцэтгэх (Энэхүү Концессын гэрээний хязгааргүй байдал эсхүл зээлийн гэрээний хүрээнд хийгдэх эхний ашиглалт гарсан өдөр тодорхой болох аливаа урьдчилсан нөхцөлтэй холбоотой нөхцлөөс бусад урьдчилсан нөхцөл);
	1.5.9 Барилгын ажил гүйцэтгэгч болон ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэгч нь хамтарсан компани байх тохиолдолд Эрх бүхий этгээд болон Бие даасан инженерт хамтарсан компани үүсгэн байгуулсан тухай баримт бичгийн баталгаажсан хуулбарыг ирүүлэх;
1.5.10 Концесс эзэмшигчийн зүгээс Эрх бүхий этгээдэд даатгалын журам нь энэхүү гэрээнд заасан хавсралт дахь загвартай нийцэж буйг баталгаажуулан даатгалын гэрчилгээг хүргүүлэх;
1.5.11 Концесс эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчидийн гарын үсэг бүхий баримт бичгүүд] 
1.6  Гэрээ хэрэгжих урьдчилсан нөхцөл хангагдаагүй үед авах арга хэмжээ [Төслөөс шалтгаалан урьдчилсан нөхцлүүдийг биелүүлэхгүй байх тохиолдлыг тогтоох холбогдох журмыг шаардлагатай бол боловсруулна. Заагдсан хугацаанд урьдчилсан нөхцлүүдийг хангах үүднээс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, баталгааны хугацааг сунгахыг шаардах эсэх, урьдчилсан нөхцлүүдийг хангаагүйгээс цуцлах боломжтой эсэх.]
1.7 [концессын гэрээ хүчин төгөлдөр болохоос өмнө концессын зүйлийг эзэмших, ашиглах, түүнчлэн түүнийг ашиглан ажил гүйцэтгэж, үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбогдон үүссэн өр төлбөр, авлага, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын, эсхүл төрийн буюу орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн хүлээсэн үүрэг, хариуцлага, тэдгээрийг шийдвэрлэх журмыг тодорхойлох]
1.8 Энэхүү Гэрээнд хэрэглэсэн нэр томъёо түүний тайлбарыг энэхүү гэрээний 10.12-р заалтанд заасны дагуу ойлгоно....
        Төлбөр хийх
Төлбөр төлөх төрлөө сонгоно уу

QPay-ЭЭР ТӨЛӨХKPOINT ДАНСНААСАА ТӨЛӨХ


Энэ файл ямар нэгэн зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй бол бидэнд мэдэгдэнэ үү. Баярлалаа Мэдэгдэх
Файл эзэмшигчийн мэдээлэл

Баяржаргал

Сайтад элссэн огноо: 2023-01-11

АНГИЛАЛ ХАРАХ

СУРТАЛЧИЛГАА